Zelené plochy - Contera Park Říčany

Udržitelnost
a technologie

Contera Park Říčany je navržen v mimořádně vysokém standardu, ale zároveň tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí. Společnost Contera nerozšiřuje zastavěné okolí obce ani neničí ornici, ale revitalizuje zdejší brownfield. Vrací život do člověkem zpustošeného území, které nemělo dalšího využití. To považujeme za správný a udržitelný postup.

Zadržování dešťových vod - Contera Park Říčany

Efektivní využívání
vlastních zdrojů vod

Zodpovědně přistupujeme také k hospodaření s vodou. Naším cílem je akumulovat dešťovou vodu a využívat užitkovou vodu například k zavlažování okolní zeleně. Zkrátka dělat vše pro to, abychom dosáhli minimální spotřeby pitné vody a přispěli k udržitelnosti.

Udržitelnost - Contera Park Říčany

Efektivní využívání energie

Za důležitý krok směrem k udržitelnosti našeho podnikání považujeme i rozumné hospodaření s energiemi. Proto do budoucna chceme, aby každá naše budova byla energeticky co nejvíce soběstačná. K tomu nám pomohou FVE elektrárny, kombinované s kogeneračními zdroji nebo chytré řízení budov.

Zelení střechy - Contera Park Říčany

Go green

Vnější parter budov vnímáme jako jejich plnou součást. Kvalitní prostředí, zeleň, veřejná prostranství a plochy k oddechu jsou součástí projektu. U některých budov je plánováno využití zeleně i na střeše. Pomáhá nám snížit vnitřní i vnější teplotu staveb a snižuje celkovou energetickou náročnost.

Certifikace udrřitelnosti budov BREEAM - Contera Park Říčany

BREEAM certifikace

Nové budovy budou splňovat kritéria certifikace staveb kategorie BREEAM. Kromě kvality staveb se certifikace zaměřuje zejména na dlouhodobou udržitelnost ale i celkové prostředí.

Smart parking - Contera Park Říčany

Smart systém parkování

xxx

Šetrnost k životnímu prostředí je prioritou.

Contera Park
v číslech

9zelených střech

300 vysazených stromů

6,5ha zelené plochy

15 750 m2 solárních panelů

200m3 ušetřené vody za měsíc

5elektronabíječek